Prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele primite de la clienti sunt folosite exclusiv in scopul livrarii marfii sau pentru a trimite diferite mail-uri cuprinzand informatii si promotii clientilor interesati. www.comoaracristinei.ro nu utilizeaza datele colectionate in alt scop si nici nu le transmite altor persoane sau companii. I.I. ORMENISAN AUREL DOREL este inscris in Registrul de evidenta a operatorilor care prelucreaza date cu caracter personal, sub nr.

Înapoi